Volunteer of the year 2017

The Volunteer of the Year Competition is an annual award for the most committed volunteers in the work and the development of the Polish PMI division. This award highlights the contribution, commitment and responsibility of a person to co-create a nationwide community of project managers.

Winners of the Volunteer Competition of the Year in PMI Poland Chapter

„Uważam, że czynne uczestnictwo w najbardziej znanej organizacji praktyków zarządzania projektami, działającej globalnie i mającej już pięćdziesięcioletnią historię nobilituje samo w sobie. Dzielenie się wiedzą, udostępnianie jej szerszemu gronu zainteresowanych to coś, co zawsze chciałem robić.

– Szymon Pawłowski, Oddział PMI PC Warszawa

„Uwielbiam, gdy dzieje się dużo i ciekawie. Lubię pracę z ludźmi i pomoc innym,  lubię zdobywać nową wiedzę i się nią dzielić. To wszystko daje mi wolontariat w PMI.”

 – Katarzyna Shaefer, Oddział PMI PC Gdańsk

Finalists of the last editions

Volunteers of the Year 2015

Volunteers of the Year 2014

Interview with the winners of the 2015 edition

Interview with the winners of the 2014 edition