Agenda

The organizer reservers the right to change the program

 

Future belongs to leaders

Leadership means looking for new opportunities and using those the best, creating a vision of development and encouraging other people to take action.
The speeches in this theme will explain what kind of competencies and skills should have successful leader in dynamic environment of business and project management.
Speakers who will be presenting at congress will describe us how to build an attitude of authentic leaders, present some skills about effective communications and motivational methods and the last but not least – how to increase effectiveness of you as the leader and your team.

PM survival toolbox

The dynamics of surrounding world, technological changes or economic conditions force enterprises to constantly search for new solutions in the field of project management.
The use of modern methodologies and tools in process of projects implementation or building the organizational culture has a real impact on quality of projects and investments.
Speakers who will be performing in this theme “PM survival toolbox” will present examples of techniques which can improve project management or can inspire participants to further searching individuals solutions what will provide better quality and effectiveness of project work.

Stories of success

How to implement quickly and precisely new ideas in the world of global competition? We are here to answer for this question! The goal of “Stories of success” path is to present topics of implementing the organization’s business strategy by effective management.
The speeches will be based on case-study examples. Speakers will talk about business value of implemented projects depending on organization type or industry. They will explain how the assumptions are estimated and how to make business decisions.
Participation in this path will give a lot of knowledge about effectiveness creating a business strategy and how to develop a modern company.

Future belongs to leaders

Stories of success

First Day
First Day
08:30 - 9:00 Registration and morning coffee

09:00 - 09:10 Opening Ceremony - Gabriel Sznajder, PMI Poland Chapter President

09:10 - 10:10 Opening Keynote speech - Lars Sudmann [ENG]
Innovation that Sticks - Become an Innovative Project Manager

Project managers need to innovate and experiment with new fields and tools. In this highly engaging keynote speech leadership expert Lars Sudmann will share a fundamental principle of innovation, plus how it can be incorporated into daily project life for the project manager. We will look at the mindsets, tools and practices that allow project managers to stand out in their field.

10:10 - 10:20 Artur Sójka

Eventworking – how to do networking during events

10:20 - 10:35 Networking & Coffee Break

10:35 - 11:20 Debate
Jak skutecznie wdrażać nowe pomysły w firmie w erze ciągłych zmian

Świat wymaga od nas, aby wdrażać zmiany szybko i skutecznie.
Wielu liderów zajmujących stanowiska kierownicze czy zarządcze każdego dnia zastanawia się jak nadążyć za zmieniającą się sytuacją na rynku i jak sprostać oczekiwaniom wielu interesariuszy. W czasie debaty porozmawiamy o tym jak skutecznie wdrażać nowe pomysły i zmiany na poziomie organizacji czy zespołów, aby były one trwałe. Zweryfikujemy kto tak naprawdę prowadzi organizacje przez zmiany, czy mówi się o wdrażaniu zmian jak o jakimś szczególnym przypadku projektu, czy też jest to projekt jak każdy inny? Nie zabraknie też tematu czy i jak zmienia się pozycja Project Managera w tym zakresie, wymagania w stosunku do jego kompetencji, aby był skuteczny w tym co robi. Zbierzemy kilka praktycznych wskazówek jak uczestnicy debaty wdrażają i zarządzają zmianą, co z ich punktu widzenia się sprawdza czy jakich project managerów cenią. Być może podzielą się nie tylko swoimi sukcesami, ale i porażkami w tym zakresie, z których wyciągnęli wnioski dla siebie i organizacji.

11:20 - 11:35 Networking & Coffee Break

11:35 - 12:30 Przemysław Lelewski [PL]
Odważny Przywódca! - droga od umysłu do serca i z powrotem

What are the effects of leader's courage?

Today, leadership sets new expectations for going beyond the "warrior" pattern - emotionless and unsensitive. Catching a different perspective of what is important in business to build a competitive advantage.

The Brave Leader in network management consciously delegates responsibility, enters the role of a team member and follows the leader of a given project - sometimes he is a frontman, sometimes he follows.

The Brave Leader has the courage to act, not only from the level of a reasonable mind analyzing business effects, but also from the level of his heart "verifying" decisions through the perspective of values and emotions. Takes care of his own needs and his teammates.

The Brave Leader builds relationship capital, which becomes a source of resources for creating and implementing innovations. He inspires others through who he is and what he is every day.

During the presentation you will learn the profile of the Brave Leader in the light of case-study, research, and business trends. You will know the answer to the question about what you need to fully lead others in a bold way and in harmony with each other creating intelligent organizations.

11:35 - 12:00 Maria Szymborska, Kornel Kwiatek [PL]
Wdrażanie Systemu Monitorowania Projektów Strategicznych

12:05 - 12:30 Marcin Jędryczka [PL]
Wykreuj sukces swojego projektu

Wszyscy wiemy, że ciężka praca prowadzi do sukcesu. Czy na pewno tylko to? Jaki wpływ na sukces twój i Zespołu ma wiedza teoretyczna i praktyczna?

Może wystarczy mieć tylko szczęście?, a może najważniejsza jest determinacja, chęć osiągnięcia sukcesu, praca z pasją? Podczas prezentacji chciałbym odpowiedzieć na te i inne pytanie bazując na własnych pozytywnych i negatywnych doświadczeniach.

12:30 - 12:45 Networking & Coffee Break

12:45 - 13:40 Tomasz Owczarek [PL]
O liderach w zmieniającym się świecie

O naturalnym oporze wobec zmian, o mitach, przekonaniach i badaniach związanych z oczekiwaną rolą lidera w szybko zmieniającym się świecie biznesu.

Co lider może, co powinien, a czego mu „nie wolno” w budowaniu gotowości zespołów do zmian. Dyskusja w oparciu o badania, doświadczenia i przemyślenia.

12:45 - 13:10 Waldemar Olbryk [PL]
Kierunek klient - budowa wartości przedsiębiorstwa zaczyna się i kończy na kliencie i użytkowniku

W jaki sposób oczekiwania dzisiejszego klienta wpływają na myślenie o metodach pracy, komunikacji czy podejmowaniu decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie? Jak budować markę przedsiębiorstwa, ciągle ją doskonaląc i dbając o dostarczanie wartości zarówno dla klienta jak i pracownika?

Analizując model biznesowy firmy Echo Investment S.A. będącej liderem w branży nieruchomości, spróbuję odpowiedzieć na pytanie gdzie zaczyna się, a gdzie kończy praca nad tym co najważniejsze w biznesie czyli nad poszukiwaniem i dostarczaniem wartości dla odbiorców usług i projektów. Jak poprzez narzędzia i metody pracy takie jak zarządzanie projektami czy programy transformacji cyfrowej można wpływać na efektywny rozwój biznesu.

Echo Investment prowadzi obecnie program zmian wewnętrznych skierowany na metody pracy i dotarcie do klienta, które w znacznym stopniu przekładają się na jakość realizowanych miastotwórczych projektów „destination place” - współtworzy inkluzywne przestrzenie, zapobiegając „rozlewaniu się” miast i kreuje tzw. doświadczanie miasta. Wszelkie procesy realizowane są z zachowaniem harmonii pomiędzy wartością biznesową przedsiębiorstwa, a wymaganiami, wartościami i komfortem użytkownika zewnętrznego co niewątpliwie stanowi klucz do sukcesu.

13:15 - 13:40 Piotr Medyński [PL]
Jak zmniejszyć rotację pracowników dzięki zwinnej kulturze organizacyjnej?

Jak przełożyć Manifest Agile na kulturę organizacyjną? Jak w praktyce zadbać o ludzi i ich zaangażowanie? Co zrobić, żeby zmniejszyć rotację i rekrutować z powodzeniem doświadczonych developerów? Zapraszam na prezentację, podczas której opowiem Wam o naszych doświadczeniach.

13:40 - 14:25 Lunch Break & Networking

14:25 - 15:20 Rocco Spencer [ENG]
Lead, Follow, or get out of my way – Leadership in the Digital Era

Major Rocco A. Spencer (ret.) will run a short class based of his 45 years of experience from the US Army to modern age IT companies, about the challenges facing leaders in our current work environment, with teams split across the globe.

Thousands of companies face these issues every day, with their management teams struggling to control vast organizations without physically being on-site. While far from offering a simple solution (they do not exist), Major Spencer will talk about the return to the basic tenants of leadership and how those can help solve those problems.

14:25 - 14:50 Ewa Palarczyk [PL]
Zarządzanie projektami jako recepta na skuteczną transformację firmy

Na bazie naszych doświadczeń w TAURONIE opowiem jak zarządzanie projektami wspiera transformację organizacji - w kontekście nowych kierunków rozwoju, wyzwań branżowych oraz ciągłego doskonalenia podejścia do zarządzania projektami.

1. O Grupie TAURON

2. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w TAURONIE – założenia, ogólna charakterystyka

3. Nowe wyzwania inwestycyjne Grupy TAURON

4. Systemowe podejście do projektów dotyczących działalności nie podstawowej (non-core)

5. Transformacja w kierunku OZE – nowe projekty, nowe podejście

6. Podsumowanie - korzyści dla firmy z funkcjonowania dojrzałego systemu zarządzania projektami

14:55 - 15:20 Remigiusz Kinas, Jacek Lisewski [PL]
PMI Project Excellence Award - na drodze do doskonałości projektowej

15:20 - 15:35 Networking & Coffee Break

15:35 - 16:20 Keynote speech - Jeff Tobe [ENG]
Coloring Outside the Lines - creating a new project management experience

This high-energy, participatory, humourous session has received outstanding reviews from diverse PMI groups around the world. Certified Speaking Professional, Jeff Tobe, provides the insight you require to give yourself the ‘competitive edge’ for which we all strive in the PM world today!

Tobe provides real ‘tools’ to creatively ENGAGING your internal and external stakeholder. With the push to agile methodologies, Jeff gets PM’s to focus on scope flexibility and team input in a whole new way.

Jeff encourages PM’s to “start considering every one of your TOUCHPOINTS--those opportunities you or your people have to influence the customer/stakeholder experience. Allow people to ‘tweak’ their own touchpoints and, collectively, change the experience.

He addresses the concept of seeing the world through their eyes—from their perspective! Most important, his sessions are upbeat, interactive and FUN!

16:20 - 16:35 Networking & Coffee Break

16:35 - 17:35 Keynote speech - Susanne Madsen [ENG]
How to effectively deal with stress in Project Management

Whereas short bursts of stress has a positive effect on performance, prolonged stress is harmful to the body and can cause burnout. Too many project managers are chronically stressed and don’t take the warning signs seriously.

As an experienced project manager of large change projects, Susanne has first hand experience of how stressful project management can be. As a result of working in a high-pressure environment for several years, Susanne’s body became infested with stress to the point where she could barely walk. She was forced to slow down and make some important changes in her work and life. She learnt to set boundaries and leave work behind when she left the office. She also got better at delegating, asking for help and began to focus on activities outside of work that fuelled her energy.

Susanne’s story is not unusual. Almost all project managers have experienced stress on their projects and far too many suffer from ill health as a result. Some pressure in the workplace can be very motivating, and we actually need it in order to perform within our zone of peak performance. But we weren’t designed to cope well with prolonged periods of stress. When we work in hectic environments for too long it can affect memory, concentration, mathematical ability, language processing and our immune response. In such situations we may blame external factors. But although the project environment plays a role, we all have to take responsibility for how we let the environment affect us.

To get better at avoiding stress we have to challenge our habits and beliefs. We also have to take the warning signs seriously, including low patience and not being able to sit still for a couple of minutes without fidgeting or checking the phone. Unfortunately, many of us are not able (or willing) to admit that we suffer from stress because we become used to the high levels of adrenaline.

In her keynote Susanne will share her personal story and provide tips and insights that can help you stay clear of negative stress and work within your zone of peak performance. It will help you to:

- Balance positive and negative stress
- Avoid chronic stress that can lead to burn-out
- Understand why you are prone to overworking yourself
- Set boundaries that help you operate within your zone of peak performance
- Respond appropriately to situations as opposed to over-reacting
- Develop skills that lead to more productive thoughts and habits
- Increase your wellbeing as a project manager

17:35 - 17:40 Closing 1st Day of Congress

Closing 1st Day of Congress

20:00 - 00:00 Grand Celebration

First Day

PM survival toolbox

Stories of succes

Second Day
Second Day
08:30 - 09:00 Registration and morning coffee

09:00 - 10:00 Keynote speech - Peter Ivanov [ENG]
Agile virtual teams - how to remain agile when the collocation is not an option?

Agile working is a global trend in IT and many other industries building upon a collocated core team of experts. However in our ever complex world of Al, big data etc. the required experts might not be available in your city or not willing to relocate. So how can you retain the agile rigour if your team is dispersed in several locations? How can you manage a core collocated team and international satellite members, establish a structured communication and optimal team culture in order to deliver outstanding results?

10:00 - 10:15 Networking & Coffee Break

10:15 - 11:00 Marcin Szatkowski [ENG]
What does the Bank's merger have in common with the Ironman competition? A few words about effective tips & tricks to help achieve project goals and not only.

11:00 - 11:15 Networking & Coffee Break

11:15 - 12:10 Marek Kowalczyk, Tomasz Drozdel [PL]
What Critical Chain Really is and Why You Should Care

Critical Chain Project Management (CCPM) is an approach to project scheduling and execution management both in multi- and single-project environments.

CCPM made its debut in PMI PMBOK(r), ed. 2000. The phrase "critical chain" occurs just once, under 6.4.2.4 (Resource Leveling Heuristics). There is exactly a one-sentence explanation calling CCPM a technique to modify project schedule to account for limited resources.

PMI PMBOK(r), 5th ed. lists CCPM under 6.6.2.3 as a one of Tools & Techniques in the Develop Schedule section of Project Time Management. CCPM is described in two paragraphs, focusing on buffers and buffer management in a single-project environment. The 5th edition mentions the phrase "critical chain" 25 times.

Curiously the 6th edition has exactly zero mentions of CCPM, compared to 42 mentions of "critical path".

Based on extensive business experience, presenters contend that such scant treatment of CCPM is neither accurate nor justified from a business point of view.

The purpose of the talk is to 1) explain the business rationale and assumptions behind CCPM, 2) present CCPM in both multi- and single-project scenarios, 3) provide a real-life case study of a four-year utilization of CCPM in the Research and Development Center of WIELTON SA, focusing on business outcomes.

11:15 - 11:40 Artur Zbroja [PL]
Wykorzystanie User Experience i Customer Experience w Projektach, czyli dajmy Klientowi po prostu to czego rzeczywiście potrzebuje

Szanowny Słuchaczu,
będę miał niespełna pół godziny aby podzielić się z Tobą płynącymi z mojego doświadczenia przemyśleniami dotyczącymi wpływu User Experience i Customer Experience na pomyślność projektu.
Jestem zdeklarowanym i faktycznym praktykiem, dlatego moją opowieść będę opierał na realnych zdarzeniach.
Znam projekty, dzięki którym Klient otrzymał to czego potrzebował oraz wiele takich gdy Klient dostawał coś co było niemal bezużyteczne.
Zarówno jedne jak i drugie przypadki są bazą cennych doświadczeń. Nauka na błędzie jest równie istotna co analiza succes story i naśladowanie dobrych rozwiązań. Rzecz w tym aby zminimalizować prawdopodobieństwo powielania pomyłek.
Osoby, które prowadzą świetnie projekty dzisiaj to często Ci sami, którzy wczoraj, na starcie swojej drogi nie podejmowali właściwych decyzji.
Dzisiaj mamy szansę ograniczyć ilość nieoptymalnych decyzji dzięki temu, że coraz lepiej umiemy słuchać i analizować zachowania i doświadczenia Klienta i Użytkownika.
Lepiej rozumiemy to jak Klient i Użytkownik komunikuje i jakie są powody podejmowania jego konkretnych aktywności.
Sukces projektu może mieć wiele wymiarów. Jednym z nich może być po prostu odhaczanie kolejnych etapów i formalne zdanie projektu.
Największą jednak radość sprawiają te projekty, o których wiemy, że po zakończeniu żyją i przynoszą realne korzyści użytkownikom. Takie projekty powstają zazwyczaj wówczas gdy dajemy Klientowi dokładnie to czego potrzebował.
Jak to zrobić..? Nieco o tym opowiem. Zapraszam

11:45 - 12:10 Dariusz Sobczak [PL]
Projekt nominowany w Konkursie Projekt Roku

Sklep bez towarów na półkach? Jeszcze kilka lat temu taka koncepcja była by nie do pomyślenia.
Pokażemy jak dziś zrewolucjonizowano doświadczenia zakupowe Klienta w sklepie obuwniczym. Poprzez złamanie schematów myślenia i utartych paradygmatów stworzono zupełnie nową, angażującą przestrzeń handlową. W case study omówimy nasze do cyfryzacji przestrzeni sklepowej począwszy od zaprojektowania poprzez wdrożenie aż do bieżącego zarządzania tak, by zrealizować wspólnie z klientem innowacyjną strategię biznesową nowego formatu POS.

12:10 - 12:25 Networking & Coffee Break

12:25 - 13:20 Liwia Kwiecień, Krzysztof Ogonowski [PL]
Jak zapewnić sukces realizacji projektów wysokiego ryzyka - wdrożenie metodyki zarządzania zmianą w ramach transformacji biznesowej w EFL S.A.

- Dlaczego zarządzanie zmianą było niezbędne dla skutecznej transformacji EFL? Na czym ono polega w EFL i dlaczego wybraliśmy PROSCI? - Blaski i cienie na ścieżce wdrażania zarządzania zmianą – w tym jak przekonać Zarząd? - Kilka słów o metodzie PROSCI – dlaczego korzysta z niej ponad 80% firm z listy Fortune 100? - Jak działa Change Management Office i w jaki sposób współpracuje ono z PMO? - Na czym polega rola Change Managera, jak takie osoby zrekrutować, jak zapewnić efektywną współpracę z Project Managerem? - Jak mierzyliśmy postępy zmian i efektywność wdrożenia zarządzania zmianą w firmie? - Doświadczenia „z pola walki” – co zrobilibyśmy inaczej, a z czego jesteśmy zadowoleni?

12:25 - 12:50 Beata Krawczyk-Jastrzębska [PL]
Moja firma ma przyszłość - orkiestra bez fałszu w symbiozie ze światem

1. Etyka - kiedy zdobyte doświadczenie służy do stworzenia nowej firmy.

2. Czy szef musi być orkiestrą, czy wystarczy, że jest dyrygentem?

3. Osobowość przed kompetencjami, czyli o tym, jak stworzyłam orkiestrę bez fałszu.

4. Nowa twarz marketingu - czy da się złapać kilka srok za ogon?

5. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

12:55 - 13:20 Michał Kasprzyk [PL]
Co każdy PM powinien wiedzieć o wystąpieniach publicznych?

Komunikacja jest kluczowa w każdym projekcie, a jednym z jej narzędzi są przemówienia. Jak je wykorzystać? Jak nie zaprzepaścić szansy, którą dają? To wystąpienie to pigułka wiedzy z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przemówień w życiu project managera/ki.

13:20 - 14:05 Lunch Break & Networking

14:05 - 15:00 Radosław Ratajczak [PL]
Design Thinking - czyli jak zaprojektować idealny produkt

Design thinking to narzędzie pozwalające przełożyć potrzeby użytkowników na produkt idealny, a jak to zrobić pokażemy na przykładzie. Olivia Garden - 8720 m3 of User Experiences. Aż 1963 godziny w roku przeciętny Polak spędza w pracy. A gdyby stworzyć miejsce, które pozwoli mu w trakcie przerw odpocząć i dążyć do harmonii? Przed takim wyzwaniem stanął zespół SHOPA Design & Strategy, tworząc wyjątkowy projekt Olivia Garden, czyli 8720 m3 of User Experiences.

Podczas prezentacji Radek opowie o procesie projektowym, jaki firma SHOPA zrealizowała w Gdańsku z Olivia Business Centre. Praca obejmowała zbadanie potrzeb użytkowników i zaprojektowanie, wraz z Zespołem OBC, absolutnie ponadprzeciętnych doświadczeń Olivia Garden, czyli ogrodu zimowego.

14:05- 14:30 Dagmara Kołodziejczyk [PL]
Coco Channel i Bill Gates – czyli jak kobiety i mężczyźni tworzą biznes?

Co takiego sprawia, że temat Kobiet w zarządzaniu jest tematem „na topie”? Czy to tylko chwilowa moda społeczna czy jednak ważny temat rozwoju biznesu? Czy wciąż rządzą nami stereotypy wywołując „wojnę” płci? Co wartościowego wnosi naturalna energia kobieca do firm i jak może uzupełniać się z energią męską? W jaki sposób współpraca kobiet i mężczyzn wpływa na harmonizowanie i inteligencję organizacji?

Pytania związane z tematem zarządzania różnorodnością w kontekście płci można mnożyć w nieskończoność. Tylko po co?

Prezentowane podczas wystąpienia case study, wyniki badań, doniesienia z biznesu z jednej strony dostarczą odpowiedzi. Z drugiej zaś zainspirują do tego, aby temat Kobiet przestał być tematem a menadżerowie i liderzy niezależnie od płci poszukiwali sposobów na osiąganie efektu synergii.

14:35 - 15:00 Zbigniew Czop [PL]
Projekt: własna firma

Poszukajmy odpowiedzi po co i dlaczego ludzie zakładają własne firmy. Jak powszechnie wiadomo jest to ryzykowny projekt – pierwsze 3 lata przeżywa do 10% nowozałożonych firm. Jakie czyhają na założycieli pułapki? Czy można je ominąć? Na co zwrócić uwagę by zwiększyć szansę na znalezienie się w tych 10%, które przeżyły…

15:00 - 15:15 Networking & Coffee Break

15:15 - 15:50 Joseph Cahill [ENG]
Rebranding of PMI

Joseph Cahill, PMI Chief Operating Officer, will share an update on how PMI is evolving after 50 years of turning ideas into reality around the globe - and how the association is preparing practitioners with the insights and skills they need to succeed in The Project Economy

15:50 - 16:05 Networking & Coffee Break

16:05 - 17:05 Keynote speech - Americo Pinto [ENG]
Help! They can’t see the value of what I am doing! How to make the PMO and Project Management practices increasingly valued by your company

How many times have you had the feeling that you are doing your best to implement good project management practices in your company, and despite all your efforts, few people really recognise and value your work? In his talk, Americo Pinto will share insights that will make you rethink your way of working and your beliefs about how to implement good project management practices. The experiences and ideas that will be presented come from the battlefield, as a result of over ten years of research and intense benchmarking in hundreds of World-Class companies around the world. The time is short, but more than enough to make you see beyond and realise how you can generate perception of value about your work.

17:05 - 17:10 Closing 2nd Day of Congress

Closing 2nd Day of Congress

Second Day
Workshops
Workshops
09:00 - 17:00 Workshop with Americo Pinto
PMO-CP® Certification Course

This workshop will provide you with unique opportunity to earn widely recognized PMO-CPⓇ certification. Certification is not available stationary in non training center in Poland! A passed certificate will stand out you as skilled PMO manager qualified PMO manager.

PMO-CP Certification Workshop based on Value Ring Methodology. PMO Value Ring is a step-by-step methodology to create, restructure and manage your PMO focusing on providing value and results. Developed from a research project involving dozens of PMO leaders with extensive experience worldwide. Used by more than 5,000 professionals in 65 countries around the world and as a result of the research, a solid database of benchmarking has been created, which has allowed PMO Design automation based on scenarios and needs and provide specific recommendations for your PMO.

During this workshop, Americo Pinto explains how to use this methodology in the context of PMO Design and Redesign and based on its methodology, explains how other organizational aspects (such as Organizational Maturity, Strategic Alignment, Organizational Culture and Change Management) should be addressed during the implementation.

Agenda:
1. PMO VALUE RING® methodology overview
2. The Stakeholder-driven PMO
3. How to collect PMO stakeholders’ expectations
4. How to define and balance the PMO mix of functions
5. How to establish PMO processes
6. How to define PMO performance indicators
7. How to assess PMO competencies, define headcount and assign resources
8. Ho to asses the PMO maturity and plan its evolution
9. How to calculate PMO ROI (Return on Investment)
10. How to define a value-oriented PMO dashboard
11. PMO-CP® online exam (first attempt), proctored on-site by the instructor
SPECIAL BONUS: Free Full access to the content of the PMO-CP® Online Certification Course on the PMO Global Alliance’s learning platform, for 12 months, allowing the attendee to review all content during this time period.

Attention! Please remeber to take your own computer. It is neccesery for passing the exam.