Workshops

The third day (20.11.2019) of the 14th PMI Poland Chapter International Congress is the workshops day!

This your opportunity to gain practical skills and learn in smaller groups. You will work with experienced trainers specialized in their areas.

Schedule:

 • 8:30 – Check in + coffee
 • 9:00 – Start the Workshop
 • 17:00 – End of the workshop

For further assistance, please contact us at: participants@pmi.org.pl

Americo Pinto

Americo Pinto

PMO-CPⓇ Certification Course (ENG)

This workshop will provide you with unique opportunity to earn widely recognized PMO-CPⓇ certification. Certification is not available stationary in non training center in Poland! A passed certificate will stand out you as skilled PMO manager qualified PMO manager.

PMO-CP Certification Workshop based on Value Ring Methodology. PMO Value Ring is a step-by-step methodology to create, restructure and manage your PMO focusing on providing value and results. Developed from a research project involving dozens of PMO leaders with extensive experience worldwide. Used by more than 5,000 professionals in 65 countries around the world and as a result of the research, a solid database of benchmarking has been created, which has allowed PMO Design automation based on scenarios and needs and provide specific recommendations for your PMO.

During this workshop, Americo Pinto explains how to use this methodology in the context of PMO Design and Redesign and based on its methodology, explains how other organizational aspects (such as Organizational Maturity, Strategic Alignment, Organizational Culture and Change Management) should be addressed during the implementation.

Agenda:

 1. PMO VALUE RING® methodology overview
 2. The Stakeholder-driven PMO
 3. How to collect PMO stakeholders’ expectations
 4. How to define and balance the PMO mix of functions
 5. How to establish PMO processes
 6. How to define PMO performance indicators
 7. How to assess PMO competencies, define headcount and assign resources
 8. Ho to asses the PMO maturity and plan its evolution
 9. How to calculate PMO ROI (Return on Investment)
 10. How to define a value-oriented PMO dashboard
 11. PMO-CP® online exam (first attempt), proctored on-site by the instructor

SPECIAL BONUS: Free Full access to the content of the PMO-CP® Online Certification Course on the PMO Global Alliance’s learning platform, for 12 months, allowing the attendee to review all content during this time period.

Attention! Please remeber to take your own computer. It is neccesery for passing the exam.

Radosław Ratajczak

Radosław Ratajczak

Design thinking czyli jak projektować idealne produkty.

Czym jest Design Thinking?

Design Thinking jest to metoda twórczego rozwiązywania problemów. Jej celem jest tworzenie innowacyjnych produktów lub usług bazując na głębokim zrozumieniu problemów i potrzeb użytkowników. Metoda ta pozwala na nowo zdefiniować problemy, pomagając znaleźć alternatywne strategie i sposoby rozwiązania. To także sposób myślenia i pracy bazujący na eksperymentowaniu i testowaniu hipotez.

Twórcze myślenie to myślenie kreatywne, pozwala dokonywać lepszych wyborów, szybciej podejmować decyzje oraz znajdować rozwiązania problemów potencjalnie nierozwiązywalnych. Pozwala także dostrzegać możliwości których nie widzą inni oraz z odwaga podejmować wyzwania.

Siłą idei Design Thinking jest jej uniwersalność, aby ją zastosować wystarczy znajomość  jedynie podstawowych zagadnień oraz ułożenie sobie w głowie określonego sposobu myślenia.

Korzyści z uczestnictwa w warsztacie

Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję poznać teoretyczne oraz przede wszystkim praktyczne aspekty procesu Design thinking, poszczególne etapu procesu oraz narzędzia jakie są wykorzystywane podczas pracy.

Zapoznają się z praktycznymi case study i wdrożeniami produktów które zostały zaprojektowane z wykorzystaniem metodyki design thinking, aby na koniec zrealizować mikro projekt.

Poznana wiedza pozwoli Ci uwolnić twórczość i kreatywność, rozwiniesz umiejętności i nauczysz się technik pozwalających wykorzystywać swoje pomysły, znajdziesz odwagę by zajmować stanowisko, mówić, eksperymentować i podejmować ryzyko.

Agenda warsztatu:

09.00 – 10.30 Wprowadzenie do Design thinking, praktyczne wdrożenia
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 12.15 Omówienie proces wraz z narzędziami – Empatia, Definiowanie
12.15 – 12.45 Przerwa lunchowa
12.45 – 14.15 Omówienie procesu wraz z narzędziami – Wymyślanie, Prototypowanie, Testowanie
14.15 – 14.30 Przerwa kawowa
14.30 – 16.00 Micro projekt Design Thinking

Artur Sójka

Eventworking – how to do networking during events

Networking jest to umiejętność nawiązywania i podtrzymywania sieci kontaktów, ma coraz większe znaczenie w kontekście biznesowym. Zarówno przedsiębiorcy jak i osoby indywidualne wykorzystują go jako skuteczne narzędzie rozwijania firmy czy też własnej marki.  Niewątpliwie jest dużym ułatwieniem w procesie pozyskiwania klientów czy też  partnerów – sprzyja budowaniu trwałych relacji biznesowych

Prowadzone w konwencji zabawy integracyjnej warsztaty pozwolą uczestnikom poznać i przećwiczyć zagadnienia, które bywają w networkingu najbardziej kłopotliwe. Między innymi:

 • “Przełamywanie lodów” – jak podejść do obcych osób i się przedstawić, jak odejść, aby nikogo nie urazić
 • Mingling i figury networkingowe – co mówi nasza mowa ciała
 • Elevator pitch – jak się przedstawiać, by nas słuchano
 • Follow-up: kanały komunikacji, sposoby komunikacji z poznanymi ludźmi, aby podtrzymać znajomość

Pozyskane podczas warsztatów umiejętności przełożą się na skuteczność networkingową uczestników. Będą wiedzieli jak i po co budować sieć kontaktów oraz w jaki sposób z niej korzystać.

Trener pracuje z uczestnikami wg cyklu Kolba, czyli najefektywniejszej metody nauki ludzi dorosłych.